Medicinska rehabilitacija v Termah Krka

Stanja po operacijah srca in ožilja, bolezni srca in ožilja v Termah Šmarješke Toplice
Medicinska rehabilitacija-Stanja po operacijah srca in ožilja, bolezni srca in ožilja v Termah Šmarješke Toplice
14-dnevni program medicinske rehabilitacije v Termah Šmarješke Toplice-Terme Krka
Začetni pregled v ambulanti specialista, kontrolni pregledi (4x) in zaključni pregled z izvidom ob odpustu v ambulanti specialista, v povprečju 5 terapij dnevno po predpisu zdravnika specialista (Holter monitoring – 24 urno snemanje EKG-ja, dinamična elektrokardiologija – obremenitveni test, ehokardiografija, rehabilitacija ambulantnih koronarnih bolnikov z monitorsko kontrolo, rehabilitacija ambulantnih bolnikov brez monitorske kontrole, hidroterapija v bazenu s termalno vodo, fango, protibolečinska terapija, telesne vaje, masaže, dihalne vaje, fizioterapija za zmanjšanje edema, intermitentna masaža).
Cena: 952,00 €
Dodaj v povpraševanje
Stanja po ginekoloških operativnih posegih in operacijah na dojkah v Termah Dolenjske Toplice
Medicinska rehabilitacija-Stanja po ginekoloških operativnih posegih in operacijah na dojkah v Termah Dolenjske Toplice
14-dnevni program medicinske rehabilitacije v Termah Dolenjske Toplice-Terme Krka
Začetni pregled v ambulanti specialista, kontrolni pregledi (4x) in zaključni pregled z izvidom ob odpustu v ambulanti specialista, v povprečju 5 terapij dnevno po predpisu zdravnika specialista (hidroterapija v bazenu s termalno vodo, hidroterapija v Hubardovi kadi, fango, jodovi, parafin, termopak, laser, magnetoterapija s pulzirajočim magnetnim poljem, terapija z diadinamičnimi, interferenčnimi in visokovoltažnimi tokovi, elektrostimulacija, telesne vaje, asistirane vaje, masaže, fizioterapija za zmanjšanje edema).
Cena: 812,00 €
Dodaj v povpraševanje
Stanja po poškodbah in operacijah na lokomotornem sistemu v Termah Dolenjske Toplice
Medicinska rehabilitacija-Stanja po poškodbah in operacijah na lokomotornem sistemu v Termah Dolenjske Toplice
14-dnevni program medicinske rehabilitacije v Termah Dolenjske Toplice-Terme Krka
Začetni pregled v ambulanti specialista, kontrolni pregledi (4x) in zaključni pregled z izvidom ob odpustu v ambulanti specialista, v povprečju 5 terapij dnevno po predpisu zdravnika specialista (hidroterapija v bazenu s termalno vodo, terapija s podvodno masažo, hidroterapija v Hubardovi kadi, terapija z diadinamičnimi, interferenčnimi in visokovoltažnimi tokovi, lokalno ohlajevanje, laser, magnetoterapija s pulzirajočim magnetnim poljem, biofeed back terapija, trening hoje po stopnicah, učenje usedanja in vstajanja, telesne vaje – individualne, asistirane vaje, pasivne vaje, razgibavanje sklepa z elektronskimi in mehanskimi napravami, mobilizacija sklepa, masaže, dihalne vaje, kardiovaskularni retrening, fizioterapija za zmanjšanje edema, vaje transfera ali vaje dnevnih aktivnosti, okupacijska delovna terapija, tecar, trening propriocepcije).
Cena: 812,00 €
Dodaj v povpraševanje
Stanja po poškodbah in operacijah na lokomotornem sistemu v Termah Šmarješke Toplice
Medicinska rehabilitacija-Stanja po poškodbah in operacijah na lokomotornem sistemu v Termah Šmarješke Toplice
14-dnevni program medicinske rehabilitacije v Termah Šmarješke Toplice-Terme Krka
Začetni pregled v ambulanti specialista, kontrolni pregledi (4x) in zaključni pregled z izvidom ob odpustu v ambulanti specialista, v povprečju 5 terapij dnevno po predpisu zdravnika specialista (hidroterapija v bazenu s termalno vodo, terapija s podvodno masažo, hidroterapija v Hubardovi kadi, terapija z diadinamičnimi, interferenčnimi in visokovoltažnimi tokovi, lokalno ohlajevanje, laser, magnetoterapija s pulzirajočim magnetnim poljem, biofeed back terapija, trening hoje po stopnicah, učenje usedanja in vstajanja, telesne vaje – individualne, asistirane vaje, pasivne vaje, razgibavanje sklepa z elektronskimi in mehanskimi napravami, mobilizacija sklepa, masaže, dihalne vaje, kardiovaskularni retrening, fizioterapija za zmanjšanje edema, vaje transfera ali vaje dnevnih aktivnosti, okupacijska delovna terapija, tecar, trening propriocepcije).
Cena: 952,00 €
Dodaj v povpraševanje
Stanja po poškodbah in operacijah na lokomotornem sistemu v Talasu Strunjan
Medicinska rehabilitacija-Stanja po poškodbah in operacijah na lokomotornem sistemu v Talasu Strunjan
14-dnevni program medicinske rehabilitacije v Talasu Strunjan-Terme Krka
Začetni pregled v ambulanti specialista, kontrolni pregledi (4x) in zaključni pregled z izvidom ob odpustu v ambulanti specialista, v povprečju 5 terapij dnevno po predpisu zdravnika specialista (hidroterapija v bazenu s termalno vodo, terapija s podvodno masažo, hidroterapija v Hubardovi kadi, terapija z diadinamičnimi, interferenčnimi in visokovoltažnimi tokovi, lokalno ohlajevanje, laser, magnetoterapija s pulzirajočim magnetnim poljem, biofeed back terapija, trening hoje po stopnicah, učenje usedanja in vstajanja, telesne vaje – individualne, asistirane vaje, pasivne vaje, razgibavanje sklepa z elektronskimi in mehanskimi napravami, mobilizacija sklepa, masaže, dihalne vaje, kardiovaskularni retrening, fizioterapija za zmanjšanje edema, vaje transfera ali vaje dnevnih aktivnosti, okupacijska delovna terapija, tecar, trening propriocepcije).
Cena: 812,00 €
Dodaj v povpraševanje
Stanja po operacijah pljuč in kronične bolezni pljuč v Talasu Strunjan
Medicinska rehabilitacija-Stanja po operacijah pljuč in kronične bolezni pljuč v Talasu Strunjan
14-dnevni program medicinske rehabilitacije v Talasu Strunjan-Terme Krka
Začetni pregled v ambulanti specialista, kontrolni pregledi (4x) in zaključni pregled z izvidom ob odpustu v ambulanti specialista, v povprečju 5 terapij dnevno po predpisu zdravnika specialista (naravni faktorji: organski in anorganski peloidi, terapija z diadinamičnimi in interferenčnimi tokovi, asistirano izkašljevanje, položajna drenaža, zdravilni aerosol, zdravljenje s kisikom, telesne vaje (terapevtske), telesne vaje (skupinske), vaje za vzdržljivost, dihalne vaje, vibracijska masaža).
Cena: 700,00 €
Dodaj v povpraševanje
Vnetne revmatske bolezni, degenerativni izven sklepni revmatizem
Medicinska rehabilitacija-Vnetne revmatske bolezni, degenerativni izven sklepni revmatizem
14-dnevni program medicinske rehabilitacije v Termah Dolenjske Toplice-Terme Krka
Začetni pregled v ambulanti specialista, kontrolni pregledi (4x) in zaključni pregled z izvidom ob odpustu v ambulanti specialista, v povprečju 5 terapij dnevno po predpisu zdravnika specialista (intermitentna trakcija, hidroterapija v bazenu s termalno vodo, terapija s podvodno masažo, hidroterapija v Hubardovi kadi, fango, parafin, termopak, terapija z diadinamičnimi, interferenčnimi in visokovoltažnimi tokovi, lokalno ohlajevanje – kriopak, kriomasaža, magnetoterapija s pulzirajočim magnetnim poljem (FMF), telesne vaje – skupinske, individualne, asistirane vaje, pasivne vaje, razgibavanje sklepa z elektronskimi in mehanskimi napravami, mobilizacija sklepa, masaža – celotna, delna, dihalne vaje, fizioterapija za zmanjšanje edema, terapija z ultrazvokom, okupacijska delovna terapija).
Cena: 952,00 €
Dodaj v povpraševanje