Bolnišnica Golnik

Bolnišnica Golnik
Bolnišnica Golnik
Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek za pljučne in alergijske bolezni je vrhunska ustanova za diagnostiko in zdravljenje bolnikov s pljučnimi, alergijskimi in drugimi internističnimi boleznimi. Prepoznavna je po strokovni odličnosti na področju bolnišnične in ambulantne obravnave bolnikov.

Pulmološka dejavnost

Ukvarjamo se s proučevanjem, preprečevanjem in zdravljenjem pljučnih bolezni in bolezni dihal. Pri nas se zdravijo bolniki z najtežjimi diagnostičnimi in terapevtskimi problemi na pljučih.

Obravnavamo naslednje najpogostejše pljučne bolezni:

 • astma,
 • dispnea,
 • kašelj,
 • KOPB – Kronična obstruktivna pljučna bolezen,
 • bolezni pljučnega intersticija,
 • bolezni pljučnih žil,
 • cistična fibroza,
 • okužbe pljuč,
 • sarkoidoza,
 • azbestna bolezen.

Alergološka dejavnost

Že več kot desetletje ugotavljamo, da ima vsak tretji človek alergijsko bolezen. Pri nas pristopamo k alergijam kot internisti, ker se zavedamo, da je pri vsakem alergijskem procesu udeležen imunski sistem, ki pri načinu odzivanja na snovi iz okolja povezuje ves organizem.

Obravnavamo naslednje alergijske bolezni:

 • alergija,
 • urtikarija,
 • alergija na pike žuželk,
 • alergija na zdravila,
 • alergije zaradi hrane,
 • alergijski bronhioloalveolitis,
 • anafilaksija,
 • angioedem,
 • atopijski dermatitis,
 • kontaktni dermatitis,
 • rinokonjunktivitis.

Obravnava tuberkuloze

Tuberkuloza je kronična nalezljiva bolezen, ki v večini primerov prizadene pljuča, lahko pa tudi druge organe. S pravočasnim odkritjem in pravilnim zdravljenjem je bolezen popolnoma ozdravljiva. Bolnišnični obravnavi bolnikov s tuberkulozo je na Golniku namenjen poseben oddelek, deloma zaprtega tipa z omejenim vstopom in izhodom zaradi varnostnih ukrepov izolacije kužnih bolnikov s tuberkulozo. Izvajamo vso sodobno diagnostiko tuberkuloze in zdravljenje s sodobnimi antituberkulotiki v fiksnih kombinacijah.

Onkološka dejavnost

Še posebej se ukvarjamo z zdravljenjem primarnega pljučnega raka in raka plevre. Najprej diagnosticiramo vrsto raka in ugotavljamo njegovo razširjenost, pri čemer nam je v pomoč slikovna diagnostika. Za natančno opredelitev malignih bolezni pa je potrebna invazivna diagnostika. Način zdravljenja se določa za vsakega posameznega bolnika posebej.

Onkološka dejavnost zajema:

 • respiratorno endoskopijo,
 • onkološko kirurgijo,
 • kemoterapijo,
 • radioterapijo in
 • paliativno onkologijo.

Intenzivna terapija

Oddelek za intenzivno terapijo in nego opravlja celotni invazivni in neinvazivni nadzor nad življenjskimi funkcijami. Uporablja sodobne načine ventilacije. Vzrok umetne ventilacije so v glavnem KOPB, ARDS in obsežne pljučnice. V zadnjih letih pa se oddelek poglobljeno ukvarja s problemom respiracijske insuficience pri boleznih veziva, s pljučno hipertenzijo ter problemi pljučne embolije in kronične trombembolične pljučne bolezni.

Paliativna dejavnost

Paliativna oskrba se je razvila, da bi izboljšali vsestransko pomoč bolnikom s kronično, neozdravljivo boleznijo. Je aktivna pomoč neozdravljivo bolnim ter njihovim svojcem, ki se soočajo z različnimi čustvi, kot so strah pred bolečino, preiskavami in načinom zdravljenja, jeza ter skrb za bližnje. V Bolnišnici Golnik – KOPA poleg klinične opravljamo tudi raziskovalno in pedagoško dejavnost. Kot terciarna in raziskovalna ustanova ustvarjamo novo znanje, predvsem na področju pljučnih in alergijskih bolezni. Smo učna baza za študente medicine, farmacije, medicinske sestre, zdravstvene tehnike in laboratorijske delavce.
Slovenia Medical povpraševanje
Bolnišnica Golnik