Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor
Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor
Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor je javni zdravstveni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter izobraževalno in raziskovalno dejavnost. Bolnišnica ima naziv učna bolnišnica, saj je učna baza za študente srednjih, višjih in visokih šol ter fakultet. UKC Maribor tesno sodeluje z drugimi klinikami v Sloveniji in tujini, pa tudi s številnimi slovenskimi zdravilišči (Radenci, Rogaška Slatina, Laško, Topolšica, Dobrna itn.). UKC Maribor je vrhunska ustanova s štirimi klinikami in posameznimi kliničnimi oddelki.

Klinika za kirurgijo

Oddelki:

 • splošna kirurgija,
 • kardiokirurgija,
 • žilna kirurgija,
 • travmatologija,
 • plastična in rekonstruktivna kirurgija,
 • ortopedija,
 • urologija,
 • torakalna kirurgija,
 • otroška kirurgija ter
 • oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečine.

Klinika za interno medicino

Oddelki:

 • gastroenterologija z endoskopijo, revmatologijo in imunologijo,
 • nefrologija,
 • hemodializa,
 • kardiologija in angiologija,
 • endokrinologija in diabetologija,
 • hematologija in hematološka onkologija,
 • internistična intenzivna medicina,
 • internistična prva pomoč ter
 • oddelek za nuklearno medicino.

Klinika za ginekologijo in perinatologijo

Oddelki:

 • splošna ginekologija in ginekološka urologija,
 • reproduktivna medicina in ginekološka endokrinologija,
 • ginekološka onkologija in onkologija dojk,
 • perinatologija z neonatologijo in
 • laboratorij za citodiagnostiko in medicinsko genetiko.

Klinika za pediatrijo

Enote oddelka:

 • nevrologija,
 • pedospihiatrija,
 • pulmologija in imunologija,
 • gastroenterologija in prehrana,
 • enota za dojenčke,
 • kardiologija,
 • hematologija,
 • endokrinologija,
 • nefrologija,
 • radiologija,
 • enota za intenzivno nego in terapijo.

Skupne medicinske službe

V okviru skupnih medicinskih služb delujejo:

 • laboratorij,
 • center za transfuzijsko medicino,
 • radiološki oddelek,
 • oddelek za patologijo,
 • centralna lekarna in
 • znanstveno-raziskovalni oddelek.

Drugi samostojni medicinski oddelki so:

 • oddelek za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo,
 • oddelek za očesne bolezni,
 • nevrološki oddelek,
 • oddelek za kožne in spolne bolezni,
 • oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja,
 • oddelek za pljučne bolezni,
 • oddelek za psihiatrijo.

 

Zdravimo vse bolj zapletene primere in opravljamo številne zahtevne diagnostične in terapevtske postopke, saj postaja medicina čedalje bolj interdisciplinarna veda. Hkrati z njo se razvijajo tudi druga strokovna področja, pri tem pa ne zanemarjamo niti znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela.

UKC Maribor povpraševanje
UKC Maribor