Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča je najpomembnejša zdravstvena ustanova v Sloveniji, ki izvaja celostno medicinsko, psihosocialno in poklicno rehabilitacijo odraslih in otrok z okvarami osrednjega in perifernega živčevja, z gibanjem povezanih telesnih zgradb in funkcij ter bolnikov s kronično bolečino in rakom. Naše poslanstvo je zagotavljati vrhunsko zdravstveno oskrbo in odlično počutje pacientov, za katere skrbi prijazno in visoko usposobljeno osebje.

Glavni področji delovanja Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča sta:

 • celostna rehabilitacija odraslih in otrok,
 • proizvodnja in svetovanje pri izboru tehničnih pripomočkov za osebe z različnimi okvarami in omejitvami.

Celostna rehabilitacija odraslih in otrok

 

Celostna rehabilitacija odraslih in otrok zajema več programskih sklopov, ki obravnavajo paciente z naslednjimi patologijami:

 • nezgodne možganske poškodbe,
 • cerebralna paraliza,
 • mielomeningokele,
 • pridobljene okvare hrbtenjače,
 • druga obolenja osrednjega živčevja,
 • obolenja perifernega živčevja,
 • mišična in živčno-mišična obolenja,
 • prirojene in pridobljene amputacije,
 • poškodbe in obolenja sklepno-kostnega sistema.

Sodobno opremljeni diagnostični oddelek klinike zagotavlja specialistične preglede, ocenjevanje in diagnostiko:

 • specialistične preglede,
 • ocenjevanje in diagnostiko gibanja (kineziološka diagnostika – meritve hoje, drže in ravnotežja, izokinetična dinamometrija) in z gibanjem povezanih telesnih zgradb (UZ mišično skeletnega sistema),
 • nevrofiziološko (EMG, EEG, SEP, MEP, senzorimetrija) in internistično funkcionalno diagnostiko (opredelitev periferne žilne bolezni ali venskih motenj, obremenitveno testiranje, ergospirometrijo, UZ srca in ožilja in testiranje respiratornih funkcij),
 • diagnostiko in zdravljenje spastičnosti in bolečine,
 • diagnostiko križničnih funkcij ter
 • psihološko diagnostiko in terapijo.

Prednost rehabilitacije v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča je celostna obravnava pacientov v multidisciplinarnih timih. Zdravniki z različnimi specializacijami, fizioterapevti, medicinske sestre, delovni terapevti, socialni delavci, psihologi, logopedi in psihoterapevti, diplomirani inženirji ortotike in protetike ter nekateri drugi strokovnjaki na osnovi ugotovitev skupaj določijo kratkoročne in dolgoročne cilje in program rehabilitacije. Program rehabilitacije izvajajo visoko usposobljeni strokovnjaki, ki pri svojem delu uporabljajo najsodobnejšo tehnološko opremo. Tehnološka oprema v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu deloma temelji tudi na robotiki, ki jo razvijamo v lastnem raziskovalnem centru ali pa je kupljena pri najbolj uveljavljenih svetovnih proizvajalcih.

Rehabilitacijski inženiring

 
V rehabilitacijskem inženiringu izvajamo oskrbo (seznanjanje, demonstracija, testiranje, individualna izdelava, prilagoditev, aplikacija, učenje, preverjanje) pacientov s tehničnimi pripomočki in tehnološkimi rešitvami, da bi izboljšali njihovo delovanje in vključenost v socialno okolje. V Domu IRIS – demonstracijskem stanovanju – si je mogoče ogledati in preizkusiti različne pripomočke in tehnološke rešitve, ki so pacientom v pomoč pri samostojnem in varnem življenju v domačem okolju. Dom IRIS je opremljen tudi z najsodobnejšo komunikacijsko tehnologijo, prirejeno različnim vrstam in stopnjam okvar. Ocenjujemo in izvajamo tudi potrebne individualne prilagoditve zunanjih enot računalnika za osebe z najtežjimi okvarami in jih na ta način usposabljamo za sodobne oblike sporazumevanja, izobraževanja, dela, oskrbe na daljavo ob uporabi elektronskih medijev. Naši strokovnjaki svetujejo pacientom ustrezne preureditve stanovanj in uporabo potrebne opreme – sodobne tehnologije – v pacientovem domačem okolju. Na oddelku za sedežno tehnologijo individualno izdelujemo, preurejamo in prilagajamo sedežne enote invalidskih vozičkov za osebe z najtežjimi telesnimi deformacijami. Pri izdelavi uporabljamo računalniško tehnologijo (CAD-CAM sistem, merjenje pritiskov pri sedenju).
Soča - povpraševanje
Soča